برگرد تا سربند یا زهرا نبستیم...

وهابی:ای وای اگر پا به حرم بگذاری
/یک تکه زدیوار حرم برداری
/شیعه به بین الحرمین حساس است
/گفتم که به گوش سگیت بسپاری
/مااز سبوی شاه دین مجنون ومستیم
/برگرد تا سربند یا زهرا نبستیم
/خروش شیعه رعد آسمانیست
/نفس هایش همه آتش فشانیست
/نگاه چپ کنی بر قبر عباس(ع)
/خودش آغاز یک جنگ جهانی است....93d05991c75f2b05dc842d391a4fb7d6-425

/ 0 نظر / 88 بازدید