مبارزات امام‌خمینی از هجرت به فرانسه تا بازگشت به ایران

امام‌خمینی یکی از رجال برجسته‌ی سیاسی و مذهبی تاریخ معاصر ایران و از رهبران بزرگ جهان اسلام، به ویژه تشیع است. ورود ایشان به مباحث و فعالیت‌های سیاسی ـ مذهبی به دهه‌ی 1320 بازمی‌گردد؛ اما فعالیت‌های جدی ایشان از آغازین سال‌های دهه‌ی 1340 شروع شد که در اثر آن، تاریخ ایران به کلی متحول گردید و در نیمه‌ی دوم دهه‌ی 1350، یعنی 22 بهمن 1357 موجبات تغییر نظام پادشاهی را به نظام جمهوری اسلامی پدید آورد.

امام‌خمینی یکی از رجال برجسته‌ی سیاسی و مذهبی تاریخ معاصر ایران و از رهبران بزرگ جهان اسلام، به ویژه تشیع است. ورود ایشان به مباحث و فعالیت‌های سیاسی ـ مذهبی به دهه‌ی 1320 بازمی‌گردد؛ اما فعالیت‌های جدی ایشان از آغازین سال‌های دهه‌ی 1340 شروع شد که در اثر آن، تاریخ ایران به کلی متحول گردید و در نیمه‌ی دوم دهه‌ی 1350، یعنی 22 بهمن 1357 موجبات تغییر نظام پادشاهی را به نظام جمهوری اسلامی پدید آورد.


فعالیت‌های امام‌خمینی در دهه‌ها‌ی 1340 و 1350 دست کم به سه دوره تقسیم می‌شود: دوره‌ی اول از ابتدای نهضت تا تبعید به ترکیه؛ دوره‌ی دوم، مدت یک ساله‌ی تبعید در ترکیه و دوره‌ی تبعید سیزده ساله در عراق و بالاخره دوره‌ی سوم، مهاجرت از عراق به فرانسه تا بازگشت به ایران و پیروزی انقلاب اسلامی می‌باشد. هر کدام از این سه دوره‌ی مورد اشاره به نوبه‌ی خود دارای جایگاه مهم و سرنوشت‌سازی در تاریخ ایران است. به همین دلیل ده‌ها و شاید صدها تحقیق، نوشته و مصاحبه در این زمینه منتشر گردیده است. اما اسناد مربوط به هر کدام از دوره‌های مذکور، به‌جز موارد خاص و غیرمستقیم، انتشار نیافته و جای خالی اسناد برای تکمیل و تبیین مطالعات تاریخ معاصر و انقلاب اسلامی مشهود و ملموس است و با گذشت بیش از ربع قرن از پیروزی انقلاب اقدام بایسته‌ای در این زمینه صورت نپذیرفته است.

 
هدف مقدمه‌ی پژوهشی و انتشار اسناد حاضر پر کردن بخشی از خلأ یاد شده می‌باشد. بخش اعظم اطلاعات اثر حاضر، برگرفته از اسناد ساواک یا عین اسناد است. گزارش‌ها و مکاتبات ساواک با سازمان‌های تابعه و سایر سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها اطلاعات پنهانی را در برمی‌گیرد که معمولاً در سایر منابع و مآخذ مورد استفاده‌ی پژوهشگران و نویسندگان وجود ندارد و به همین دلیل در روشن کردن زوایای تاریک و پنهان، نقش مؤثر و تعیین‌کننده‌ای دارد.

 
اثر حاضر، دوره‌ی سوم نهضت امام‌خمینی، یعنی از زمان مهاجرت امام‌خمینی به پاریس در مهر 1357 تا بازگشت به ایران و پیروزی انقلاب اسلامی در 22 بهمن 1357 را مورد بررسی قرار داده و صدها سند منتشر نشده را در برمی‌گیرد. این دوره از نهضت اسلامی با توجه به پیشرفت‌های روزافزون مبارزه‌ی امام‌خمینی بر ضد حکومت پهلوی و سقوط شتابان آن رژیم از برهه‌های زمانی و دوره‌های قبلی متمایزتر و شایسته‌ی توجه بیشتری است.

/ 0 نظر / 9 بازدید