از انحراف جریانی تا جریان انحرافی

مکتب ایرانی شکل اسلامی و عرفانی ناسیونالیسم قومی است که مراتب توحید و معرفت دینی و محبت شیعی را خلاصه در جغرافیای خاص می بیند . این نگاه که برای خودش مبناهای روایی نیز در گوشه و کنار یافته است و در آن محبت اهل بیت و حسن نظر آن امامان را به ایرانیان سند خود قرار می دهد در پی احیای تاریخ ایرانیت برای کسب آبرو و توسعه به سمت الگوی ابر قدرتی ایران است .

یکم : گویند در گذشته شخصی بوده که دکمه ها را می خریده و برای هر دکمه پیراهن می دوخته است . شخصی که در مثل ها معروف شد به کسی که برای دکمه اش پیراهن می دوخت ...
دوم : یکی از مشکلات اندیشه ای  و تاریخی که در کشور ما سالهاست گریبان ما را گرفته مشکل نگاه سیاه و سفید به پرسوناژهای سیاسی ایران است . این نگاه همان نگاهی است که همه بازیگران سیاسی پهلوی و قاجار را سیاه می بیند و نوکر اجنبی و همه مشروعه خواهان مشروطه را شخصیت های کامل و مبارز و شهید . نگاه سازمانی به جریانها غباری در برابر چهره ها می نشاند که قضاوت سیاه و سفید به بار می آورد . البته همه جا و همیشه قرائت ایدئولوژیک اسلامی شیعه تمییز خوب از بد هست اما اینکه رفتارهای خوب آدم ها به علت عدم هم فکری بد جلوه داده شود یا اشتباهات آدم ها بیش از همیشه بزرگ جلوه داده شود رفتار عقلایی نیست .
سوم : رهبر معظم انقلاب ، بارها فرموده اند که مسئله آقای مشایی مساله فرعی کشور است . پیر خردمند ما در آخرین سخنرانیشان در جمع فرماندهان سپاه نیز فرمودند که روشنگری بکنید اما به روش درست . احسن جدل ها ، جدلی است که بدون اتهام و بر روی صحبت هامجادله شود . آقای مشایی در مورد اسرائیل یا مکتب ایرانی نکاتی دارند که درست نیست و نقد ایدئولوژیک و علمی به آن وارد است ،درست ، اما دلیل نمیشود تا زمانیکه در دادگاهی اثبات نشده باشد ایشان را فراماسون بنامیم یا مفاسد اقتصادی تیم ایشان را هر روز بدون محاکمه در دادگاه تنها به سبب آگاهی پیش از وقوع دستگیری و آمادگی مردم ایران بیان کنیم . چه منطقی به ما اجازه داده است اسناد مفاسد اقتصادی را قبل از دادگاه و اعلام صحت آن بیان کنیم و آبروی انقلاب را ببریم . فعل ایشان و خانه نشینی احمدی نژاد ضد انقلاب را خوش حال کرده ، آبروی حزب الله را برده ، قبول ، رفتارهای ما ، هتک حرمت های ما شیطان را خوشحال کرده . تقاوتی میان این دو رفتار می بینید ؟ نگارنده هیچ نسبتی و علقه ای به آقای مشایی و مکتبشان ندارم و در پی نقد گفتمان موجود و رایج ایشان هستم اما روشهای برخورد بالا را نیز مطابق رای اسلام و آقا نمی دیدم و لازم دانستم در مقده بحث بیان کنم .
چهارم : به لحاظ ایدئولوژیک مباحثی امروز از قول آقای مشایی و برخی از محققان و جامعه شناسان بیان می گردد که نقدهایی به آن وارد است . مهم ترین مبحث در این زمینه بحث اصالت ایرانی بودن شیعه ایرانی است . مکتب ایرانی شکل اسلامی و عرفانی ناسیونالیسم قومی است که مراتب توحید و معرفت دینی و محبت شیعی را خلاصه در جغرافیای خاص می بیند . این نگاه که برای خودش مبناهای روایی نیز در گوشه و کنار یافته است و در آن محبت اهل بیت و حسن نظر آن امامان را به ایرانیان سند خود قرار می دهد در پی احیای تاریخ ایرانیت برای کسب آبرو و توسعه به سمت الگوی ابر قدرتی ایران است . در اندیشه های فیوچریسم یا آینده نگرانه و آینده پژوهی های مرتبط با ایران ، کشور ما فارغ از اینکه مرز جغرافیاییش از کجا تا کجاست (با توجه به احادیث) در نگاه این مکتب به جایگاه هدایت کننده و منجیانه ای در جهان دست خواهد یافت  . جایگاهی که در آن ایران و ایرانی بازوی دست راست منجی آخر الزمان خواهد بود . منجی گرایی و اصل اساسی انتظار و مبارزه در نظام ظلم جهانی جز آدابی است که انقلاب اسلامی به ما آموخته است . امام در پیام قطعنامه پایان جنگ را رفع فتنه از عالم دانسته اند اما نگاه هویت یاب اسلامی در پی احیای آداب جاهلیت و خود برتر بینی قومی بر قوم دیگر ، استانی بر استان دیگر و یا قبیله ای بر قبیله دیگر نیست . ایرانیان ممکن است در حوادث آخرالزمان هدایت گر جریان مبارزه با ظلم باشند اما این امکان به سبب ایرانی بودنشان نیست ، این امکان به سبب تاریخ 2500 ساله و فرهنگ و تمدن چندین هزار ساله شان نیست ، این امکان به سبب تقوایشان و محبت شیعی که در دل دارند است . اگر این تقوا و این محبت به مرز اوگاندا و لهستان روزگاری منتقل شد ، آنان هدایتگر جریان منجی آخرالزمان می شوند .
پنجم : شهید مطهری به زیبایی در کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران این نکته را بیان می کنند که ایران ظرفی شد که مظروف تشیع را در خویش جای داد و از آن محافظت نمود . به قول مفسر دلنشین قرآن آقای قرائتی ، احترام مسلمانان به جلد قرآن به سبب احترام به کاغذ و جلذ و کتاب نیست ، به خاطر محتوایی است که از آن نگهداری می کند . جانبازی ها ، جنگ ها و تقدس وجب به وجب خاک این کشور احترام به تشیع و اسلام است اگر فردا روزی فرضا اعتلای اسلام و عظمت و بالا رفتن پرچم تشیع در بخشیدن چند استان بود آنروز من جز کدام دسته خواهم بود ؟ دسته ای که کماکان وجب به وجب را مقدس می داند یا دسته ای که اعتلای اسلام را بالاتر از حفظ خاک می داند . حب وطن و میهن اعتبارات این عالم هستند . این عالم در روزی که" یومتبدل ارض بغیر ارض" می شود  دیگر مرز و خاکی ندارد که مقصود ما باشد ، آنروز در پیشگاه خداوند متعال حب اهل بیت و آقا امیرالمومنین است که نجات دهنده است نه تعلق به اعتبارات . وقتی اعتبارات اینگونه در فردای قیامت بی اهمیت است و لهب و لعب دنیا به حساب می آید تاریخ و زنده کردن شخصیت ها که جای خود دارد .
ششم : ما در مواجهه با تاریخ ایران دو موضع داریم . موضع منفعل هخامنش پرست که شیوه ، شوینیسم و ناسیونالیسم سکولار عصر پهلوی و فرنگی رفتگان عصر قاجار بود و موضع فعال که تاریخ را برای عبرت و هویت می خواهد . فقر تاریخیگری از عوامل خودباختگی و استعمار پرستی است . تاریخ ابزار پیشرفت انسان است چرا که عبرت گذشته و نقشه آینده در دست دارد . اما تاریخ پرستی ، بت سازی از شخصیت های تاریخی از آریوبرزن گرفته تا کوروش هخامنشی ارتجاع و ماندن در گذشته است . کوروش هخامنشی پادشاه دادگستر بود که شیوه رفتارش با اسرا و اداره امور مستعمراتش و هوش سیاسیش در اداره امور دربار امروز نیز می تواند قابل اجرا و اتکا باشد . اما اگر کوروش هخامنشی امروز از قبر برخیزد و مدیر این کشور شود فاتحه کشور به هفته ای نخواهد رسید که خوانده شود . کوروش که سهل است ، چنگیز مغول که خاک این ممکلت را شخم زده است اگر رفتار قابل اتکا و صحیحی در ممکلت داری داشته باشد قابل الگو گیری است . یکی از مظاهر ارتجاع مدرن روشنفکران و اخیرا برخی جریانات کشور همین گذشته پرستی است . رجعت شخصیت های تاریخی در عصر ما نه به خاطر کمبود اسطوره بلکه به خاطر نوستالژی بازی های کودکانه ای است که بساط دکورهای مراکز تفریحیمان باشد . این شخصیت ها بعضا در کنار پاکی ها و عدالت گستری های شاهانه شان خالی از تاریخ قتل و خونریزی و فساد نیستند . البته که چهره برخی در تاریخ ایران مقدس و با الوهیت ترسیم شده است و حتی برخی مفسران قرآن دعوی پیامبری در مورد آنان دارند که در این صورت ستایش آنان به سبب بزرگی و پیامبریشان خواهد بود .
هفتم : قیام های دوران صدر اسلام به خصوص قیام های خونخواهانه از مظلوم اهل بیت اباعبدالله منجر به پیروزی های برای شیعیان شده بود ، اما یکی از دلایل شکست این پیروزی ها درگیری های فکری مکتب عرب و ایرانی و ترک بوده  است . در سپاه مختار این درگیری منجر به برخی شکست ها و کشته شدن سران شد ، در دوره عباسی به ترد شیعیان و سلطه ترکان انجامید به طوری که حتی مامون برای تلافی از امین برادر ناتنی عرب خود خلافت را از کوفه و بغداد به طوس کشاند . دعوای مرزی دعوای بی فایده است که به پیروزی های بزرگ منجر نمیشود . من دعوی برای آگاهانه بودن طرح این مسائل از این سو نمی بینم هر چند ساده دیدن این ماجراها هم از عقلانیت ناشی نمی شود اما سود طرح این دعوا در جیب اندیشه های مهدویت و ظهور ریخته نخواهد شد . مکتب ایرانی اگر طرح دعوای قومیت را احیا کند در پارادوکس با اندیشه منجی جهانی قرار خواهد گرفت .

/ 13 نظر / 18 بازدید
نمایش نظرات قبلی
رضا

سلام وخسته نباشید پیشاپیش فرا رسیدن ماه مبارک رمضان را تبریک میگوییم این وبلاگ به همین مناسبت بنر زیبای مهمان خدا را تهیه نموده امیدوارم از این کار ما همایت کنید کد را در بالای قالب وبلاگتون قرار دهید <!--start of atshan madahi.t--><div style="position: absolute; left: 0px; top: 0px; display: block; "> <object> <param name="movie" value="http://bo2rapfar30.persiangig.com/new_folder/1212.swf"> <param name="wmode" value="transparent"> <embed src="http://bo2rapfar30.persiangig.com/new_folder/1212.swf" wmode=transparent pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="250" height="250"> </embed></object> </div> <!--start of atshan madahi.t--> التماس دوعا

رضا

سلام وخسته نباشید پیشاپیش فرا رسیدن ماه مبارک رمضان را تبریک میگوییم این وبلاگ به همین مناسبت بنر زیبای مهمان خدا را تهیه نموده امیدوارم از این کار ما همایت کنید کد را در بالای قالب وبلاگتون قرار دهید <!--start of atshan madahi.t--><div style="position: absolute; left: 0px; top: 0px; display: block; "> <object> <param name="movie" value="http://bo2rapfar30.persiangig.com/new_folder/1212.swf"> <param name="wmode" value="transparent"> <embed src="http://bo2rapfar30.persiangig.com/new_folder/1212.swf" wmode=transparent pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="250" height="250"> </embed></object> </div> <!--start of atshan madahi.t--> التماس دوعا

ملیکا

آمد رمضان و عید با ماست قفل آمد و آن کلید با ماست بربست دهان و دیده بگشاد وان نور که دیده دید با ماست آمد رمضان به خدمت دل وان کش که دل آفرید با ماست در روزه اگر پدید شد رنج گنج دل ناپدید با ماست کردیم ز روزه جان و دل پاک هر چند تن پلید با ماست روزه به زبان حال گوید کم شو که همه مرید با ماست [گل][خداحافظ]

رستی .م وبلاگ حیدریون مشهدالرضا(ع)

باسلام جناب علیزاده باتبریک فرارسیدن ماه مبارک رمضان درجهت ترویج مکتب تشییع وهمچنین خدمت به جلسات ومداحان شهر عزیزمان برای شما آرزوی توفیق بیشتر وسلامتی دارم .

سید حسین

خیلی تخصصی بود شرمنده اگر زیر سیکل بود نظر میدادم[نیشخند][چشمک] موفق باشید[گل][گل][گل]

باغ رضوان

سلام حالتون خوبه آقا بحث خیلی خوبی بود راستی ببخشید چند روزی نبودم [گل]

رضا

ممنون که اومدی به ما سر زدی در مورد بنر میتونی مثل این وبلاگ http://ruzegaran.persianblog.ir/ کدش رو بزاری در اول قالب اندازش هم میتونی خودت عوض کنی اونجا که نوشته "250" میتونی کوچک ترش کنی التماس دوعا

سحر2011

فقط می تونم بگم اللهم عجل لولیک الفرج همین.....

امید خلیلی

معیار تشخیص جریان حق وباطل خوب وبد بصیرت داشتن نسبت به ولایت است اگر ولایت راشناختیم ونسبت به ان بصیرت داشتیم سعادتمند خواهیم بود در کشور ما یم مسیر وخط وجود دارد وان ولایت فقیه است سعادت دنیا واخرت ما درگرو تبعیت محض از ولی فقیه است(شهید حاج ابراهیم همت) یا علی