نگاهی به قاچاق انسان در آمریکا+ اینفوگرافی

در زمینه قاچاق انسان در آمریکا 64 درصد شامل قاچاق جنسی، 22 درصد قاچاق و بهره کشی کاری و حدود 3 درصد قاچاق مشترک جنسی و کاری می شود.

گروه جنگ نرم مشرق- مرکز ملی مطالعه قاچاق انسان NHTRC که به مبارزه علیه قاچاق انسان می پردازد و در زمینه افزایش آگاهی از این جرم در آمریکا قدم بر می دارد.

پس از 5 سال جمع آوری اطلاعات توسط این مرکز مشخص شد که قاچاق انسان درهمه ایالت ها و قلمرو آمریکا وجود دارد و این بحران جرمی شایع در جامعه آمریکاست. این مرکز به تازگی گزارشی درمورد قاچاق انسان در آمریکا منتشر کرده است. این گزارش بر انواع شایع و معمول قاچاق انسان در ایالات متحده تمرکز دارد.

در راستای مطالعات این حوزه، این مرکز در بازه زمانی 7 دسامبر 2007 تا 31 دسامبر 2012 بیش از 65557 تماس تلفنی، 1735 ارتباط آنلاین، 5251 ایمیل که در مجموع 72 هزار ارتباط بود را دریافت کرد. این گزارش بر اساس اطلاعات به دست آمده از این پیام ها تهیه شده است.

مجموع گزارش های دریافت شده در طی 5 سال بررسی، 64 درصد شامل قاچاق جنسی، 22 درصد قاچاق و بهره کشی کاری و حدود 3 درصد قاچاق مشترک جنسی و کاری می شود.12 درصد نیز نامشخص هستند.

در زمینه قاچاق کار 61درصد زنان قربانیان آن هستند و 66درصد نیز به ملیت های خارجی بازمی گردد. قاچاقچیان اغلب افراد آسیب پذیر را از روشهای مختلفی همچون دروغ، وعده های واهی، بردگی و سایر اشکال کنترل هدف قرار می دهند تا بدین ترتیب قربانیان خود را در دام روابط جنسی تجاری و کار اجباری قرار دهند.

کودکان دسته دیگر قربانیان این جنایت هستند که در دو شکل برده کشی جنسی و اشتغال دیده می شوند. از میان 9298 پرونده قاچاق انسان گزارش شده، 2688 عدد و یا 29 درصد دست کم یک قربانی کودک داشته است. قربانیان کودک در زمینه روسپی گری و پورنوگرافی نیز مشاهده می شوند.

نکات کلیدی گزارش از این قرار است:

- مرکز شاهد افزایش 259 درصدی تماس ها در طی سال های 2008 و 2012 بود.

- در طی پنج سال، 9298 گزارش از پرونده های قاچاق انسان دریافت شد.

- سه نوع رایج قاچاق جنسی گزارش شده شامل روسپی گری های کنترل شده، فاحشه خانه های تجاری و روسپی گری همراه می شود. کار و اشتغال اجباری نیز اغلب در زمینه مشاغل داخلی، رستوران ها، واسطه گری ها و خدمه های فروش گزارش شده است.

- قربانیان 41 درصد از موارد قاچاق جنسی و 20درصد قاچاق کار شهروندان آمریکایی بوده اند.

- زنان قربانیان 85درصد قاچاق جنسی و مردان قربانی 40 درصد قاچاق کار بوده اند.

نگاهی به وضعیت قاچاق انسان در ایالات متحده آمریکا+ اینفوگرافی // در حال ویرایش

/ 0 نظر / 36 بازدید