مفسر VOa در تهران حامی مشایی شده است

صادق زیباکلام از ژورنالیست های مورد حمایت دانشگاه آزاد ، اخیرا" سیگنال های جالبی برای نزدیک شدن به حلقه یاران اسفندیار رحیم مشایی ارسال می کند.

"عماریون"-صادق زیباکلام در سال های نخستین دولت خاتمی با نوشتن مقالاتی در روزنامه های دوم خردادی در قامت یکی از ژورنالیست های جریان اصلاح طلب ظاهر شد. وی در جریان رقابت های درون گروهی بین طیف های هاشمی و خاتمی در آستانه مجلس ششم ضمن گرفتن پروژه هایی از دانشگاه آزاد به طیف هاشمی نزدیک شد و از آن پس مورد غضب حزب مشارکت قرار گرفت. اعضای حزب مشارکت در تحلیل های درون گروهی خود مدعی بودند که زیباکلام با نهادهای امنیتی همکاری دارد.به همین دلیل ، روزنامه های سمپات مشارکت ، زیباکلام را بایکوت کردند. این بایکوت به گونه ای بود که حتی محمد قوچانی از سردبیران روزنامه های اصلاح طلب از درج مقالات زیباکلام خودداری می کرد و همین امر موجب شد تا زیباکلام یادداشتی تند علیه قوچانی منتشر کند.

زیباکلام پس از طرد شدن از جانب حزب مشارکت با ادعای همکاری با نیروهای امنیتی ، تلاش کرد تا از چتر حمایتی دانشگاه آزاد، بیشتر برخوردار شود. وی چند کتاب و یادداشت در مدح آیت الله هاشمی رفسنجانی منتشر کرد و از سال 1384 به بعد که مسئله تحول در دانشگاه آزاد قوت گرفت ، زیباکلام به عنوان یکی از ژورنالیست های طرفدار دکتر جاسبی ، مصاحبه های مفصلی در حمایت از مدیریت دانشگاه آزاد انجام داد که ماحصل این گفتگوها به صورت کتابچه ای منتشر شد. گفته می شود صادق زیباکلام به پاس این حمایت همه جانبه از مدیریت دانشگاه آزاد ، به صورت ویژه مورد تقدیر قرار گرفته است که بخشی از این تقدیر ویژه ، شامل هیات علمی شدن یک فرد منسوب به زیباکلام بوده است.

اما اکنون که استمرار مدیریت فعلی دانشگاه آزاد در ابهام قرار گرفته و همچنین پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری ، آیت الله هاشمی از جایگاه گذشته خود برخوردار نیست ؛ صادق زیباکلام که شم بالایی در تشخیص مرکز قدرت و سابقه چرخش های سیاسی خارق العاده ای را در دوسیه خود دارد ، طی هفته های اخیر با ارسال سیگنال های مختلف درصدد است تا خود را مورد توجه رئیس دفتر رئیس جمهور قرار دهد. ژورنالیست اسبق اصلاح طلب و حامی رسانه ای سابق هاشمی رفسنجای و دانشگاه آزاد ، طی هفته های اخیر ، با انجام مصاحبه های مختلف درصدد است تا توجه حلقه اسفندیار رحیم مشایی را به خود جلب کند.

باید منتظر بود که آیا این چشمک های سیاسی زیباکلام برای یافتن یک حامی مالی - سیاسی جدید ، مقبول می افتد یا این که با توجه به سوابق زیباکلام ،حلقه مشایی از جدی گرفتن ژورنالیست زیگزاگی خودداری می کنند.

/ 0 نظر / 8 بازدید